Stiftelseserklæring – NORA

Platebransjen endres nå radikalt. Historisk sett har bransjen vært dominert av internasjonale multi-selskaper og norske tradisjonelle plateselskaper. Det vokser nå fram en skog av band og musikere som selv tar hånd om lydfestingen av sine prestasjoner.

Undertegnede profilerte egenprodusenter av musikkinnspillinger
samlet til møte på Youngstorget i Oslo
mandag 14. desember 2015
vedtar å stifte
Produsentforeningen NORA
– Norwegian Recording Artists –

NORA skal organisere artister og band som foretar innspilling på egen hånd, og selv har eierkontroll på masteren sin – altså: egenprodusentene

Undertegnede profilerte egenprodusenter av musikkinnspillinger
samlet til møte på Youngstorget i Oslo
mandag 14. desember 2015
vedtar å stifte
Produsentforeningen NORA
– Norwegian Recording Artists –

NORA skal organisere artister og band som foretar innspilling på egen hånd, og selv har eierkontroll på masteren sin – altså: egenprodusentene

Stiftelsesmøtet har valgt et interimsstyre som vil forberede og innkalle til konstituerende generalforsamling i slutten av januar måned 2016 (mandag 25.1.).

 • Det skal være NORAs oppgave å ivareta medlemmenes interesser ved:
   kollektiv forvaltning av fonograminnspillinger;

  • forhandle og inngå kollektivavtaler,
  • oppkreve vederlag på medlemmenes vegne og videreavregne til dem
 • individuell forvaltning av fonogrammene; 
  • fungere som forhandlingspool,
  • være tilrettelegger, rådgiver og verktøykasse,
 • å representere medlemmene overfor myndigheter og innen kulturlivet,
 • å utvikle en møteplass for de enkelte egenprodusentene.

NORA skal være åpen for alle musikalske sjangre, og det skal i enhver sammenheng legges vekt på interessene til norske artister som selv opptrer som produsenter.

NORA bygger på de posisjoner og rettigheter som fonogramprodusenter er gitt etter åndsverkloven. Enhver norsk egenprodusent som i det vesentlige utgir egne (og ikke andres) innspillinger kan opptas som medlem av NORA, hva enten produsenten er
organisert som selskap, bandkollektiv eller privatperson. NORA skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper, og med lønnsomhet for de enkelte medlemmer som mål.

Stiftere:
Knut Aafløy (Logikal), Morten Diesel Dahl (StarBeat/TNT), Bjørn Gunnar Sando (Hellbillies), samtlige i DDE, Terje Tysland, Morten Pelle Korsmo (Solfaktor X), Claudia Scott, Sæmund Fiskvik (Isenkram), Casino Steel, Ottar Big Hand Johansen, Torstein Flakne (Stage Dolls), Henning Kvitnes, Tove Bøygard, Frode Alnæs , Ulf Riisnes (Tre små Kinesere), Petter Wavold (PWE), Jeff Wasserman (Jeffrey’s Reverie/Headwind Words & Music), Reidar Larsen, Vidar Johnsen, Jørun Bøgeberg (Basstard Music), Øyvind Elgenes, Ingunn Bjørgo (Askerladden), Roar Øien, Christine Sandtorv (Ephemera), Lars Jemterud (Sølvpilen), Jan Terje Sager (Kystfolket), Petter Wettre, Atle Bakken, og Frode Barth