Nedenfor har vi listet en del personlige fordeler ved være medlem. Likevel er det resultatene i form av fellesgoder som er det viktigste. Uten innsats fra foreninger hadde vi aldri hatt festninger som Gramo og TONO. Vi hadde ikke hatt støtteordningene, og vi hadde ikke en så god åndsverklov. Dersom alle musikere kun var sin egen «lykkes smed» – og ikke meldte seg inn i foreninger – ville vi oppnådd lite. Ved å være medlem i NORA bidrar du til at foreningen blir sterk og slagkraftig.

NORA er ennå ung og nokså liten, men gjør allerede merkbar innsats:

 • Vi har utviklet skriftlige veiledere: «ABZ for egenprodusenter»  og standard lisensieringsavtale. Disse vil nå bli presentert på vår hjemmeside 
 • Forum der medlemmer og andre kan treffes for å drøfte felles problemer. I Oslo planlegges nå faste bransjekvelder første mandag i måneden fra vinteren av.
 • Talerør for egenprodusentenes sak. NORA bidro f.eks. i 2018 til å en vesentlig forbedring av Lanseringsstøtten (Kulturrådet).
 • Kollektivavtaler for våre medlemmer. NORA har inngått avtale med NRK om kompensasjon for våre medlemmer for innkopiering av låter i TV-produksjoner. Avtaler med andre AV-produsenter vil komme etter hvert.
 • NORWACO-vederlag: NORA er inne i NORWACOs systemer for vederlag knytta til videresending av TV og privatkopiering med mer. 
 • Åndsverkloven vil alltid trenge forbedringer, og der vil NORA være en røst for å sikre dine interesser som egenprodusent.
 • Representasjon i kulturlivet er viktig, og NORA satser på å bite seg fast over alt, slik som i Fond for utøvende kunstnere, der Claudia Scott nå har representert oss i styret.
 • Spesialsaker: Et typisk eksempel her er «Gramo og amerikanerne», der NORA har gått i spissen for å stanse Gramos unødvendige avregning årlig av ca. 10 millioner norske kulturkroner til USA. Denne saken skal vi vinne i løpet av det kommende året!
 • Medlemsfordeler er vårt nye satsingsområde. Utover høsten vil vi fremforhandle spesialavtaler (rabatter) for NORAs medlemmer på områder som studioleie, distribusjon, fabrikasjon, markedsføring og promo med mere.

Individuelle goder:

Det skal lønne seg for de enkelte å være medlem av NORA. Utgiftene til kontingent vil dekkes ved motregning av vederlag, primært mot kollektive vederlag fra Norwaco.

 • Vederlag. Vi vil nå utbetale vederlag oppkrevd av NORA fra områder som innkopiering i TV-produksjoner eller avregninger fra NORWACO. Utbetaling vil skje enten individuelt eller via et fond der medlemmene kan søke støtte (eller en kombinasjon av dette).
 • Veiledning til enkeltmedlemmer vil komme systematisk i gang fra høsten av. Alle medlemmer kan henvende seg til NORA for å søke assistanse. Inntil videre skjer dette direkte til styreleder Fiskvik: saemund@noramusikk.no  mobil: 9180 3236.
 • Gramo-registrering av dine innspillinger viser seg ofte å være mangelfull. NORA samarbeider kontinuerlig med Gramos stab for å komplettere katalogene og få dem riktig registrert der de hører hjemme: Hos deg!