NORA avholdt generalforsamling den 4. oktober. Årsmøter avholdt på nettet er ikke akkurat det mest eksotiske, men må uansett gjennomføres til punkt og prikke, og slik ble det.

Møtet gjenvalgte det sittende styret med Sæmund Fiskvik som leder og Petter Wavold som nestleder. Øvrige styremedlemmer i NORA er etter dette: Claudia Scott, Trine Rein, Jeff Wasserman og Ragnhild Sarsten – med Even Finsrud og Anna Thorvaldsen som varamedlemmer.

Regnskapet ble godkjent, og viste at det er god kontroll på (den stramme) økonomien.

Godkjent protokoll og regnskap ligger vedlagt.

Alle ser vi fram til fysisk gjennomføring av generalforsamlinga for 2022.

Kategorier: Ukategorisert