NORAs styreleder Sæmund Fiskvik ble spurt om hans mening om saken i Klassekampen 18/2

«Det er fullstendig galt og gi storparten av pengene til tredagersfestivaler framfor kulturhus som driver året rundt»