Standardavtale for enkeltvis innkopiering i NRK-programmer

NORA og NRK har utarbeidet et standardvilkår ved innkopiering av enkeltlåter i TV-program. NORAs medlemmer anbefales å bruke denne malen, og selv fremforhandle sitt individuelle vederlag.

(NORA vil senere søke å inngå kollektivavtale med NRK på vegne av alle NORAs medlemmer)

Last ned avtalen her »