Opptreden på Spellemann?

Spellemannprisen 2017 arrangeres søndag 25.februar 2018 i Oslo Konserthus.

Spellemann AS ønsker å invitere plateselskap, pr-selskap, og management m.m til å komme og presentere artister / musikere / band som kan være aktuelle for opptreden under årets prisutdeling. Vi inviterer derfor til presentasjoner mandag 25.september og tirsdag 26.september, mellom 10-16.00. STED: Oslo konserthus, LILLE SAL.

Spellemann 2017 skal ha fokus på å fortelle de gode historiene om våre utøvere. I forkant av presentasjonen ønsker vi derfor at dere tenker kreativt rundt mulige samarbeidskonstellasjoner, og ellers hvordan opptredner kan gis et unikt uttrykk på Spellemannprisen.

Ønsker du å komme og presentere så gjør du følgende:
Send mail til simen@spellemann.no innen onsdag 20.september med info om ca hvor lang tid du trenger for din/deres presentasjon, og en liten oversikt over utøvere/ideer dere tenker å presentere.

Når vi har mottatt denne informasjonen fordeles dager/tider og du får informasjon på epost om hvilken dag og tid som er satt av til ditt selskap, samt hvor du skal møte opp.
Da får dere også informasjon om hva som finnes av teknisk utstyr for presentasjonene.

Vi gleder oss!

Beste hilsen
Spellemann AS