NORAs generalforsamling avholdes 8. mai!

Våren bringer med seg viktige generalforsamlinger hos både NORA, GRAMO og GRAMART. Viktige avgjørelser tas som påvirker deg som er uavhengig plateprodusent.

NORAs generalforsamling 2017 avholdes i Oslo Mandag 8. mai kl. 18:30 (NB! Ny tid!). Registrering vil foregå fra kl. 18:00. Stemmeberettiget er medlemmer som har meldt seg inn senest én uke før møtet. Innkalling med oppmøtested og møtepapirer blir sendt ut ca. 1. april.

Forslag til øvrige saker må være innsendt til NORA pr. epost nora@noramusikk.no innen 1. mars kl. 24:00.

Etter møtet blir det temakveld om Lisensieringsavtaler.
Førsteutkast til NORAs veileder for slike avtaler vil bli fremlagt av Claudia Scott til kommentar og debatt.

Fullmakter: Medlemmer som ønsker å møte med fullmektig, må gi denne skriftlig fullmakt. NORA opererer ikke med særskilt fullmaktsskjema, men alle fullmakter må være spesifikt utstedt til årets generalforsamling. Fullmaktene presenteres under registreringen før møtestart. Ingen kan bære mer enn tre fullmakter.

Vi minner også om at vi har en interessant generalforsamling i GRAMO foran oss.
GRAMOs generalforsamling avholdes mandag 29. mai.

SETT AV BÅDE 8. og 29. MAI ALLEREDE NÅ!