Elektronisk søknad om medlemskap i Nora.

JA, jeg er kjent med at medlemskontingenten betales ved motregning av vederlag fra foreningen

JA, jeg godtar at NORA sender meg relevant medlemsinformasjon