Innkalling til medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling mandag 25. april

Medlemsmøte og ekstraordinær generalforsamling i NORA mandag 25. april

Styret inviterer nå alle medlemmer til foreningens første medlemsmøte, mandag 25. april kl. 18:00  på Kulturhuset, Youngstorget i Oslo.

Agenda vil bli annonsert senere, men hovedpunktet vil bli en åpen debatt om alternative avregningsmodeller for streaming.

En slik samling vil også markere innledningen på NORAs funksjon som møteplass/verksted der egenprodusentene kan vrimle for å utveksle erfaringer.

I tillegg er det behov for å justere vedtektene på et par småpunkter, og vi holder samtidig en ekstraordinær generalforsamling med kun én sak: Mulige vedtektsendringer.

Møtet er åpent for alle interesserte – da unntatt generalforsamlingen som kun er for medlemmer (samt de som tegner seg som medlem i døra).

Vel møtt på Kulturhuset i Oslo  mandag 25. april !