GRAMOs vederlag til amerikanere

NORA har engasjert seg kritisk mot GRAMOs ugrunnede utbetaling av vederlag til amerikanere, og vi regner med at dette blir satt på spissen og avklart i løpet av våren. Les mer i skrivet ”GRAMO-og-amerikanerne”.