Articles by NORA Admin

Åpent møte i Oslo mandag 13. november

Både på generalforsamlinga og innad i NORAs styre har det vært et ønske om å prioritere NORAs rolle som forum for medlemmene. Det innkalles derfor til åpent medlemsmøte – Gratis adgang for alle! MANDAG 13. NOVEMBER – 19:00 KULTURHUSET VED YOUNGSTORGET Utfordringen : Hvordan selge musikken vår digitalt i framtida?  – Finnes det lys