Åpent møte – Mandag 16. april 2018 kl. 19

Åpent møte – Mandag 16. april 2018
Kulturhuset i Oslo – klokka 19:00
Møtet er åpent for alle interesserte. Medlemmer av NORA, FONO og IFPI er særlig velkomne.
Fri entré – men frivillig støttebillett på kr.50

 

Publiseringsstøtten
Kulturrådet har vedtatt nye retningslinjer for støtteordningen.
Hva innebærer disse for egenprodusentene?
Er endringene i våre interesser?
Orientering fra Kulturrådet ved Henning Mongstad
Replikk fra NORA

 

Hovedpunkt:
Fra album til singelhit?
Singeldiktatur eller formatfrihet?
Dør albumformatet?
Oppspill fra Bjørn Rogstad (Universal Music) Charlotte Öqvist (Little Big Sister),
Aslag Haugen (Hellbillies) og Anna Thorvaldsen (Dat Music)

 

NORAs nye ABZ for egenprodusenter
Presentasjon av de viktigste rådene i veilederen
NORAs standard for lisensieringsavtale av mastere
Innledning ved Sæmund Fiskvik

 

Krise i Fond for utøvende Kunstnere?
Dramatisk reduksjon i fondsinntektene fra Gramo
Hva skjer? Havner pengene istedenfor i USA?

 

Hvem Hva Hvor i musikklivet?
ABC-orientering om foreninger og organisasjoner i musikklivet

Vel møtt!
Hilsen NORA