Åpent møte – Mandag 11. juni kl. 19

Må Gramo stoppe pengestrømmen til USA?

Denne aktuelle problemstillingen skal nå musikk-Norge forholde seg til.

Åndsverkloven fortolkes idag slik at Gramo må sende vederlag til amerikanske plateselskaper og musikere for alle US-innspillinger der det deltar (minst) én europeer. Skal dette stoppes eller fortsette?


Åpen knalldebatt

Mandag 11. juni 2018

21:00 på Kulturhuset – Laboratoriet

Panel: Harald Sommerstad (GramArt), Maria Duna (Fond FUK), Sæmund Fiskvik (NORA) og Martin Grøndahl (Gramo). FONO og IFPI er også invitert.

Innledning ved Tove Bøygard   – Debattleder: Arild Rønsen (Nye) Puls.

Bør norske kulturpenger sendes til USA eller til Fond for utøvende kunstnere?

. . . betales skal det uansett når disse USA-skivene spilles i radio eller offentlig.
Men bør pengene gå (via Gramo) til amerikanske plateselskap og musikere?

Stortinget har nylig bedt Kulturdepartementet komme med forslag til hvordan Norge kan unngå dette. Det pekes på at Norge ikke er forpliktet til å innrette lovgivningen slik som nå. Et énstemmig Storting har skissert en løsning der innspillinger med amerikansk plateselskap generelt sett ikke blir vernet, slik at Gramo ikke skal oppkreve vederlag for dem.

Resultatet vil i så fall bli at det i stedet skal betales avgift til Fond for utøvende kunstnere for slike innspillinger.

– Men hva da med norske musikere på amerikanske skiver?

Møtearrangør:  Produsentforeningen NORA og Norsk Artistforbund