Eier du mastertapen selv? -Bli medlem du også!

Eier du din egen musikk, og har gitt ut minst 20 minutter på egen label?

NORA er organisasjonen i artistenes hjerte. Mange artister i Norge har gitt ut egen musikk før de fikk platekontrakt, eller gir ut musikken på egenhånd etter at platekontrakten er utgått. Kanskje du eier en master, men lisensierer den ut? Kanskje du aldri har hatt platekontrakt, men gitt ut egen musikk allikevel? NORA er organisasjonen for artister og band i alle sjanger. Bli medlem her og nå!

Medlemskontingenten er kun 400,- per år. Du vil ikke motta kontingentgiro, da denne blir motregnet ved den årlige vederlagsutbetalingen.

NORAs vedtekter vedtatt på generalforsamling 28. januar 2016.

Artistnavn/ band*:

Kontaktperson:*

Telefon:

E-post:*
[mailpoetsignup Nyhetsbrev mailpoet_list_1 default:on]

JA, jeg eier egne innspillinger (minimum 20 min. musikk)

Opplysninger med * er påkrevd for å søke.

 

Opptreden på Spellemann?

Spellemannprisen 2017 arrangeres søndag 25.februar 2018 i Oslo Konserthus.

Spellemann AS ønsker å invitere plateselskap, pr-selskap, og management m.m til å komme og presentere artister / musikere / band som kan være aktuelle for opptreden under årets prisutdeling. Vi inviterer derfor til presentasjoner mandag 25.september og tirsdag 26.september, mellom 10-16.00. STED: Oslo konserthus, LILLE SAL.

Spellemann 2017 skal ha fokus på å fortelle de gode historiene om våre utøvere. I forkant av presentasjonen ønsker vi derfor at dere tenker kreativt rundt mulige samarbeidskonstellasjoner, og ellers hvordan opptredner kan gis et unikt uttrykk på Spellemannprisen.

Ønsker du å komme og presentere så gjør du følgende:
Send mail til simen@spellemann.no innen onsdag 20.september med info om ca hvor lang tid du trenger for din/deres presentasjon, og en liten oversikt over utøvere/ideer dere tenker å presentere.

Når vi har mottatt denne informasjonen fordeles dager/tider og du får informasjon på epost om hvilken dag og tid som er satt av til ditt selskap, samt hvor du skal møte opp.
Da får dere også informasjon om hva som finnes av teknisk utstyr for presentasjonene.

Vi gleder oss!

Beste hilsen
Spellemann AS

Åpent møte i Oslo mandag 13. november

Både på generalforsamlinga og innad i NORAs styre har det vært et ønske om å prioritere NORAs rolle som forum for medlemmene. Det arbeides for å avholde fellesmøte med GramArt på Kulturhuset i Oslo den 13. november. Tema: Hvordan kan vi i framtida få solgt innspillingene våre? – Kanskje med særlig vekt på ny teknologi slik som f.eks. Blockchain, men også situasjonen på streamingområdet. Endelig invitasjon kommer i slutten av måneden.

Slike fora er medlemmenes sjanse til å møtes for å utveksle erfaringer og synspunkter, og vi mottar gjerne forslag på andre temaer dere ønsker å få belyst. Vi minner også om at alle medlemmer som ønsker gratis rådgivning, alltid er velkommen til å kontakte NORA på:

– mail: nora@noramusikk.no  eller saemund@noramusikk.no og på telefon 9180 3236

NORA + GramArt i fast samarbeid (?)

NORAs styre har tatt initiativ overfor GramArt for å få etablert et FAST samarbeid mellom foreningene. Invitten til dette ble presentert under GramArts generalforsamling i juni, og det har i løpet av sommeren vært avholdt flere lovende møter mellom partene.

GramArt har et generelt mandat med å ivareta artistene interesser på et bredt område, mens NORAs mandat er spesialisert til artistenes ve og vel som produsenter av sine egne innspillinger. NORA utfyller derfor GramArt på dette viktige området.

Det er nå foreslått en samarbeidsmodell med felles forum i form av temamøter for medlemmene, felles veileder for egenprodusenter og kontor (i første rekke møterom). I tillegg ligger det i kortene at foreningene skal samkjøre sine standpunkter og initiativer på slike områder som opphavsrett og kulturpolitikk – jfr. spørsmålet om innførings av moms på området.

I sin fulle konsekvens vil dette si at NORA på et vis kan bli GramArts spesialavdeling for egenprodusentsaker –  men likevel slik at begge foreninger opprettholdes som selvstendige foretak.

På kort sikt vil samarbeidet innebære et felles (offentlig) medlemsmøte i november (13.11.?) og at NORAs styre benytter møterom i GramArts kontorer. I tillegg har NORA søkt Gramos utøversektor om en éngangsbevilgning, ettersom NORA for dette året ikke får bevilgning fra Gramos produsentsektor (GramArt har flertall i utøversektor).

NORA har utvilsomt behov for en fast alliansepartner, og NORAs styre vurderer det da slik at GramArt er en mer naturlig partner enn f.eks. FONO. Det gjenstår nå å se om disse planene lar seg realisere. NORA avventer videre beslutninger fra GramArts side, og mottar gjerne tilbakespill fra medlemmene om saken.